لذت برف بازی در یک روز شاد و پرهیجان

ویژه دختران و پسرانه ایرانی  مسابقه ساخت ادم برفی خانه اسکیمویی "آموزش بیواک و بقا"تیوپ سوار جنگ و.....

همراه با صبحانه ناهار عصرانه (چای و البته قلیان )

در یک روز سرد زمستانی آبعلی

[ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 ] [ 3:43 ] [ اریامهر ]

[ ]،